Muszlim pengék

A muszlim világban a kard nem csak fegyver, hanem a hit egyik szimbóluma is. A hagyományok szerint Mohamednek kilenc kardja volt, amelyeket sajátos tulajdonságaikról nevezett el. Ezek a fegyverek a mai napig nagy tiszteletben állnak a mohamedánok között, így nem meglepő, hogy az iszlám harcosai is szinte vallásos módon kötődtek kardjaikhoz. Gyakran Korán-idézetekkel díszítették őket, sőt, még saját névvel is felruházták őket (sokszor a próféta valamelyik kardja után). Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a keleten készített kardok díszítése egyedülállóan gazdag.

A keleti fegyverkovácsok nagy hangsúlyt fektettek a pengék minél gondosabb kovácsolására is, ezért igyekeztek a legjobb minőségű vasércet megmunkálni. A damaszkolással pedig (a lágyabb és a keményebb acélszálak összekovácsolásával), sikerült egyedülállóan szívós pengéket előállítaniuk.

Számos jellegzetes kardtípust alakítottak ki, amelyek elterjedtek a Balkántól egészen Indiáig. Ilyen például a perzsa eredetű, erősen ívelt és kecses samsír; a török lovasság egyik kedvelt fegyvere, a kissé robusztusabb és határozott fokéllel ellátott kilidzs; vagy a jellegzetes, „homorú” éllel ellátott jatagán.