Kanda

Az egyik legjellegzetesebb tradicionális indiai kard, a kanda. Elnevezését a szanszkrit „khanda” szóból vezetik le, jelentése „kard”.

Ez a robusztus fegyvertípus már igen korán, a Gupta-dinasztia (Kr.u.320-550) idején kialakult. A harcokban főleg vágtak velük, mivel a hegyük gyakran túl tompa volt a szúráshoz. Ezeknek a kardoknak fő jellegzetessége a gerincen végigfutó merevítés, illetve a korong alakú markolathoz kapcsolódó elkeskenyedő markolat-toldat.

Ez a kardtípus azután sem tűnt el, hogy a britek az ellenőrzésük alá vonták a hatalmas országot, így a kardkovácsok továbbra kitűnő minőségű és változatos formájú kandákat készítettek.