A polgárosodó Debrecen

A XVIII. század végére a gazdasági élet irányítását kezükben tartó kereskedőcsaládok a város vezetésében is meghatározó szerepet töltöttek be. A tehetős kereskedők és leszármazottaik a társadalmi elismertség megszerzése érdekében a helyi előkelő családok gyermekeivel házasodtak. Kialakulóban volt az új társadalmi elit, amely életvitelében már a nagyvárosi polgárságot tekintette mintának.

Az új városkép kialakításában meghatározó szerepük volt a külföldről érkezett építőmestereknek. Litsman József Morvaországból, a Rachbauer testvérek Bajorországból vándoroltak be a városba. Debreceni polgárokká válva mesterségbeli tudásukat fiaik vitték tovább. Az ő szaktudásuknak köszönhetően épültek a városközpont ma is álló házai. Az építőművesség magas színvonalának köszönhetően a XIX. század első felében épült fel a Nagytemplom és a Református Kollégium. Ekkor készült el a Városháza épülete is.

A középületek mellett ők építették Debrecen gazdag polgárainak házait is. A város „díszeiként” emelkedtek az új emeletes lakóházak a Piac, Szent Anna és Cegléd utcákon. Az épületek homlokzatának kialakításában nagy szerepet játszott a Beregszászi Pál vezetése alatt működő rajziskola. Az itt készült mesterrajzok alapján épültek fel a letisztult, klasszicista stílusú lakóházak.