Céhedények

A céhedényeket az ünnepi összejöveteleken használták, a mesterség jelvényeivel díszített kancsók, korsók, kondérok, poharak, serlegek fémből, kerámiából készültek. Ezek az edényeket a helyi céhekben állították elő, a debreceni mesteremberek munkáinak állítva ezzel emléket. Idővel ezek a finoman megmunkált tárgyak a céhek életében az összetartozás szimbólumaivá, a szertartások elmaradhatatlan kellékeivé váltak.


A debreceni kalapos legénytársulat ezüst fedeles serlege, 1826

A serleget vagy társpoharat a legény felszabadulása alkalmából rendezett ünnepségen használták. Vékony, gyenge minőségű ezüstből készült, a fedeles serleg talpát dombornyomású, félköríves minták díszítik. A díszítmények a kupát három részre osztják, az elsőn az ötvös a céhgyűlés jelenetét örökíti meg. A szobában, középen asztal, rajta a céhláda, az asztal mögött két alak ül, valószínű a céh előjárói, mesterei.

A második részben kalapos boltot látunk, az ábrázoláson jól kivehető a helyiség berendezése, az ajtó, az ablak és a kandalló. A középen elhelyezett asztalon két kalap, valamint két férfi alakja látható. A harmadik részben a kalapos műhelyben folyó munkát örökíti meg az ötvös. A serleg tetejét két vándorlegény szobrocskája díszíti.

A céhedény a rajta lévő felirat szerint Jocher pesti ötvösmester munkája.

m.: 280 mm
talpátm.: 75 mm
szájátm.: 95mm
VII.87.1.2.