A debreceni szabó céh hirdető könyve, 1859

Könyv alakú, sárgaréz tábla. Gerincén kétszer három kidomborított sávval, felső szélén rászegecselt gombban vastag karikával. Elő– és hátlapjának szélét vésett vonaldíszítés szegélyezi. Előlapján domború olló, vasaló és sing, köztük a zárókapocs barokkos, palmettás sarka. Hátlapján domború 1-es szám és a kapocs párja. Kihajló hátlapjának belső oldalán vésett felirat: Készült a D. M. Sz. Cz. R. Szekeres Sándor és Orosz István Elnöksége alatt 1859-ben.

IV.1914.91.