Szűcslegények pohara, 1746

Legényavató pohár

Talpas, kisezüst pohár, belül és a szélein aranyozva. Peremére a következő írást vésték be: A Debreczeni, Bets. Szűts Legényi Társaság Készíttette Ez Pohárt. N Vajda Mihály Ur Aty.Mest: D: L: Cz A./ anno 1746. A felirat kezdetét és végét kis leveles ág választja el. Talpába rövidítést jelölő betűket véstek: SZ:I:B:T: Z: I:M:I: K:S:R:J:K:G:R:M.
Tokját kávébarna bőrrel vonták be, melyet piros bőrrel öveztek és aranyozással préseltek, a fedelén a következő felírás olvasható: R.I Dékány K. G. Notarius K. I. Atyamesterségében. A piros övön két sorban: Renov: ANNO. 1804. DIE.9.DEC. ATYAMESTER VAJDA MIHÁLY B.D.I ./DÉKÁNY SOMOGYI MIHÁLY NOTARIUS DEBRECZENI FERENTZ.

m: 85 mm
szájátm.: 69 mm
talpátm.: 59 mm
s.: 120 g

III.1918.8.